Health Management Support - Alter Vision

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Health Management Support

 

'Stay on Track®' en 'Get back on Track©'


Landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer 25% van het landelijk ziekte verzuim is gerelateerd aan mentale en emotionele stress.

Bij Alter Vision weten we dat een aanmerkelijk hoger percentage dan het landelijkepercentage te maken heeft met mentale en emotionele stress.
Dat merk je al gauw wanneer je niet alleen het concreet afwezig zijn bij ziekteverzuim in beschouwing neemt en ook belemmerende of vertragende invloeden als gevolg van frustraties, of pesterijen, of andere moeizame, tijdrovende interacties als gevolg van onbehagen meerekent.
En de effecten van vertraging, obstructie en belemmeringen kosten een organisatie enorm veel geld, zonder dat men de oorzaak ervan direct bewust gewaar is.
In veel gevallen hoeft het eigenijk niet tot nadelige belemmeringen of ziekteverzuim behoeft te komen, mits u tijdig investeert in preventieve en ondersteunende coaching of training.
Wij leveren het aantoonbare bewijs al 20 jaar.

 

Hoe kijken wij bij Alter Vision naar dit onderwerp?
Bij Alter Vision hanteren we onder andere de term 'Stress Resonantie©'. Vanuit een andere invalshoek dan gebruikelijk verstaan we de kunst om de vinger op zere plekken te leggen nog voordat ze echt pijn doen of grotere, langduriger problemen veroorzaken. Wij helpen met bijtijds signaleren van 'Hotspot Patronen®' en tackelen sluimerend onbalans en onbehagen, nog voordat het zich niets vermoedend opbouwt, ontspoort of escaleert. Bij organisaties waar niet bijtijds in deze preventieve aanpak wordt geïnvesteerd, gebruikt men coaching feitelijk pas op het moment dat de situatie al te ver is gegaan. In die gevallen wordt werken aan herstel met behulp van gemiddelde coaches vaak een onnodig langdurig, tijdrovend, geldverslindend traject, doordat onnodig onstane neveneffecten -zoals onwil, koppig verzet, miscommunicatie en intolerantie- dit traject van herstel extra hinderen.
Hoewel bij Alter Vision m
et een vlotte, indringende, inspirerende en provocatieve coachingstijl meestal al binnen enkele sessies de gewenste resultaten worden bereikt, blijkt de preventieve aanpak een minder kostbare en tegelijkertijd wijdser bereik binnen de organisatie te hebben, met een langdurig effect.

 

Ongeëvenaarde supportprogramma's
Bij Alter Vision staan twee ongeëvenaarde supportprogramma's tot uw beschikking, die u helpen investeren in een positief werkzame bedrijfscultuur met een laag percentage ziekteverzuim.  
Van beide programma's bestaat het proces bestaat uit 3 fasen:
1. Pre- assessment
2. Change Performance traject met een zorgvuldig afgestemde opbouw
    (eventueel met extra Resonantie Ondersteuning)
3. Evaluatie sessie(s)

 

Ongeëvenaarde supportprogramma's
Bij Alter Vision staan twee ongeëvenaarde supportprogramma's tot uw beschikking, die u helpen investeren in een positief werkzame bedrijfscultuur met een laag percentage ziekteverzuim.  Van beide programma's bestaat het proces bestaat uit 3 fasen:
1. Pre- assessment
2. Change Performance traject met een zorgvuldig afgestemde opbouw
    (eventueel met extra Resonantie Ondersteuning)
3. Evaluatie sessie(s)


  • 'Stay on track©'

Een Preventief Stimuleringsprogramma.
Alter Vision staat erom bekend de individuele kracht en motivatie heilzaam te benutten en bij mensen te stimuleren van binnenuit.
Dit geraffineerd gebalanceerd 3-fasen Change Performance proces, volgt een onconventionele en tegendraadse beweging, wat al veel resultaten opgeleverde en significant ziekteverzuim heeft voorkomen bij veel mensen. Het proces bestaat uit een combinatie van training en coaching, met een zorgvuldig afgestemde opbouw.

  • 'Get back on track©'

Herstel en re-integratie programma.
Naast dat mensen soms even wat tijd nodig hebben voor zichzelf om van situaties los te komen en dingen te verwerken, is met name bij dat verwerkingsproces en bij het opbouwen van motivatie en energie veel winst te behalen met dit unieke programma.

Een onconventioneel en helend programma, waarbij zonodig gebruik wordt gemaakt van verschillende disciplines, die vanuit de eclectische verzorging grote impact hebben op het herstellend vermogen van geest en emotie.

 
 

Naast preventief en remedisch ziekteverzuim , zijn deze twee programma's ook variabel aan te passen te behoeve van inzetbaarheid voor:  
- oplossen van onderlinge conflicten
- efficiëntere, meer doelgerichte productiviteit
- betere werksfeer
- gerichte onderlinge afstemming
- beter en doelmatiger overleg
- intrinsieke kracht en mentale weerbaarheid

 
Herinner je altijd:
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu