Wat is Human Identity Styling® - Alter Vision

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat is Human Identity Styling®?

Human Identity Styling® volgt een bepaald principe. Het hangt samen met de bijzondere en eclectische werkvorm die binnen Alter Vision wordt gehanteerd. Daarmee worden uitzonderlijke resultaten en langdurige effecten bereikt in alle programma's.


Human Identity Styling® voorziet in een volwaardige benadering van uw gehele persoonlijkheid en kwaliteitenspectrum. De nadruk hierbij ligt op de samenstelling van zes primaire   dimensies in uw Identiteitsstructuur en de dynamiek van verbindingen in uw geest. Die zijn van significante invloed op de ontwikkeling en toepasbaarheid van uw persoonlijke, authentieke eigenschappen, kwaliteiten en capaciteiten.  En met name uw dagelijkse presentatie van u zelf; wie u bent, wat u kunt en toepast,
hoe u beslist, handelt en gedraagt.

Het fundament van Human Identity Styling® (en ook SuDo Patterning®) is geformeerd uit studies, observaties en specifieke inzichten gedurende tienduizenden uren openhartige conversaties met mensen van meest uiteenlopende aard, over hun relatie met zichzelf en de wereld om zich heen,
over hun relaties met geliefden, over hun problemen en successen, hun doelen, verwachtingen en bezieling.
Dat maakt dat de ontwikkeling van Human Identity Styling® (en ook SuDo Patterning®) en de bouwstenen ervan deels zijn gebaseerd op filosofische, deels op empirische- en deels op wetenschappelijke gronden en studies.
Daardoor verschaft Human Identity Styling®  essentiële inzichten in de wezenlijke  realiteit, die als
een soort rode draad door elk van die verhalen en belevingen blijkt te lopen.

De opleidingsprogramma's die zijn voortgekomen uit  Human Identity Styling® zijn die van Suggestion Domain Patterning® (beter bekend als SuDo Patterning®).
SuDo Patterning® is een boeiende dynamische systematiek binnen Human Identity Styling. Intensieve bestudering van gedragspatronen, gesprekken en contradicties in expressies, grondig onderzoek en toetsing, hebben geleid tot het ontwikkelen van SuDo Patterning® als opmerkelijk  instrument,  voor inzicht en beïnvloeding van verbindingen in universeel voorkomende domeinen in de menselijke geest. Op de site van Alter Vision lees je meer over SuDo Patterning® en de invloed en toepassing te aanzien van zowel persoonlijke ontwikkeling, als professionalisering en zakelijke kwesties..

In de eclectische werkvorm die met
Human Identity Styling® samenhangt, zijn ook verscheidene adere professionele disciplines vervat. Voor elke opleiding, workshop en coachingafspraak wordt een zorgvuldig op elkaar afgestemde variëteit aan kennis, methodieken en stimuleringsprocessen, doelgericht samengebracht, aan de hand van de zgn. PEP® factoren.

.


Gecombineerd met de dynamische, onconventionele manier van presenteren (Change Performance), wordt bij Alter Vision met Human Identity Styling® in meer partities van uw denkraam en in meerdere dimensies in uw identiteitstructuur, de integratie van inzichten en ontwikkeling van vaardigheden gestimuleerd.
Dat zorgt ervoor dat uw ontwikkeltraject vlot in machtige effecten voor de lange termijn zal resulteren. In zowel prive aangelegenheden, als zakelijke kwesties en ontwikkelingen.
De aandacht tijdens alle programma's is gericht op uw individuele ontwikkelbehoefte en de significante samenstelling van uw identiteitstructuur met het enorme potentieel dat daarin ligt opgeslagen. Of u nu komt voor individuele coaching of deelneemt in een team of groep.


Bij Alter Vision weten we als geen ander uw persoonlijke Change Factor© te raken, om alles wat u leert en ontdekt, ook in alle lagen van uw individuele ontwikkelingssysteem te integreren.
Zelfs uw leven lang en zelfs voor situaties die nu uitzichtloos of hopeloos voor u lijken.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu