Thema's en onderwerpen voor professionalisering - Alter Vision

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Thema's voor professionalisering

De achtergrond, redenen en doelstellingen van organisaties, om een programma of opleiding bij Alter Vision te reserveren, zijn van net zo uiteenlopende aard als die van de particuliere deelnemers. Dat komt omdat de inzichten en ontwikkelingen van de deelnemers de werkcontext overstijgen en de essentie van hun kwaliteiten raken.


In de specifieke programma's voor professionalisering wordt de aandacht doelgericht besteed aan concreet voorkomende situaties en interacties, die zich voordoen in de bedrijfsomgeving  van de deelnemers, tijdens het uitvoeren van werkzaamheden en in contact met elkaar, met klanten en met andere relaties van de organisatie. Zodoende zullen de zakelijke contexten, werkrelaties, conflicten, overlegsituaties en klantomgevingen centraal staan bij ieder onderwerp voor wie dat belangrijk is.
Daardoor kan elke deelnemer de eigen noodzakelijke aanpassingen en ontwikkeling maken, die ieder individueel nodig heeft, of graag wenst in relatie tot de doelstelling.

Feitelijk zijn de onderwerpen die worden ingebracht ongelimiteerd. Tensotte is de deelnemer en diens responspositie voor Alter Vision de beïvloedende factor bij ieder onderwerp.
In de programma's wordt dan ook gewerkt met zowel de ingeboren kwaliteiten, als eerder aangeleerde en nog onbekende kwaliteiten van de deelnemers, wat het rendement van onze trainingen aanzienlijk verhoogd ten opzichte van conventionele programma's en de meer marginale trainers en coaches.

• vergroten van effectiviteit - onze programma's overstijgen het 'techniekjes denken' en gaan verder dan de  3 of 6 stappen vaardigheden. Door de enorme invloed van de programma's en  trainer c.q. coach op de persoonlijke effectectiviteit van de deelnemers, plus de uitstekende toepasbaarheid van technieken en vaardigheden in hun eigen functie of beroep, worden onze programma's door een grote diversiteit aan bedrijven hooggewaardeerd.

• versterken van kwaliteiten - terwijl de deelnemers ook methodieken en techieken aangereikt krijgen, die aan hun kwaliteitenspectrum toevoegen, zit de kracht van onze programma's in de subtiele aanpak van de intrinsieke factoren, zoals onderliggende motivaties, verborgen kwaliteiten en onderbewuste 'ruis', waarmee we hun kwaliteiten extra versterken.

• terugdringen van stress - een belangrijk thema voor elke deelnemer en waar juist onze programma's heel sterk in zijn. Met name in de mopperculturen en de bedrijfsculturen waar stress door afgunst, pesterij, faalangst en beschuldiging een voorwaarde lijkt te worden voor de werkrelatie, is dit een thema dat vaak over het hoofd wordt gezien, toch bij ons altijd onopgemerkt wordt aangepakt.

• bevordering van onderlinge samenwerking - niet alleen weten we bij deelnemers positief inspirerende atitudes te stimuleren. We leggen ook de vinger op de zere plekken  die  voor verwarring, miscommunicatie en vervreemding zorgen binnen teams en afdelingen en tussen medewerkers. Provocatief en soms confronterend, toch altijd met enorm positieve en vooral duurzame uitkomsten.

• specifieke vaardigheden -
dit gaat met name om vaardigheden die in commuicatieve en interactieve contexten het meest zinvol zijn, zoals  ten behoeve van optimaal management, conflicthatering, sales gesprekken, klachtenbehandeling, presentatie, coaching, interviews, vergadering en overleg,  zorgverlening, e.d.

• versteviging of verandering van carrièrre - zowel door middel van persoonlijke coaching, als in trainingprogramma's worden deelnemers hierin voorzien van assistientie en inzichten. Toch blijkt ook regelmatig dat dit het automatische gevolg is, van de intensieve ontwikkeling, die de deelnemers aan ongeacht welk programma, doormaken.

en ook u kunt zelf onderwerpen inbrengen
- bespreek uw ideeën en ontwikkelbehoefte, opdat we zorgvuldig selecteren welk programma het beste matcht voor de uitomst die u zoekt.
Bel ons gerust voor een afspraak.Kortom: de programma’s van Alter Vision betreffen een breed en divers ervaringsgebied van communiceren, persoonlijke effectiviteit, individuele ontwikkeling en verandering, kwaliteit van leven en werken met mensen, in elk denkbare context.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu