Over Alter Vision en Christiene M. de Vries - Thuis bij Alter Vision

International Certified Institute
for Human Identity Styling®
Bel gerust en informeer naar de mogelijkheden     
+31 - (0)10 - 247 06 86


Bel en informeer
+31-(0)10-247 06 86
Bel en informeer
+31-(0)10-247 06 86
Ga naar de inhoud
 
Internationale
expertise


Change
Performer
Deskundig
& ervaren

Christiene M. de Vries
Christiene bezit sterk ontwikkelde kwaliteiten in haar werk als Change Performer. Met haar specialisme in Human Identity Styling®, biedt zij effectieve begeleiding die particulieren en mensen in organisaties helpt met het maken van essentiële aanpassingen, voor een meer succesvolle omgang met zichzelf, hun omgeving en het verwerkelijken van doelstellingen.

Zij bouwde een gevarieerde en internationale kennisondergrond op en combineert haar lange ervaring met een wetenschappelijke benadering om deelnemers deskundig door hun bewuste en onderbewuste ervaringen te leiden. Met haar bijna onnavolgbare, indringende, dynamische stijl van werken, boekt Christiene opmerkelijk snel resultaten en heeft daarmee een onderscheidende reputatie opgebouwd.
Op onconventionele, directe, humoristische en toch zeer respectvolle wijze, stimuleert zij individuen en groepen.
Daarbij schuwt Christiene geen weerstand en weet in groepen iedere individuele deelnemer vlot en ogenschijnlijk moeiteloos naar ieders persoonlijke  eigenschappen, behoeftes en keuzes te leiden, terwijl ze de groep als geheel traint en inspireert.

Christiene volgt een bepaald principe vanuit het geloof in en langdurige ervaring met de veelzijdige mogelijkheden van menselijke inspiratie en zelfontwikkeling.
Met de ontwikkeling van SuDo Patterning® zorgt Christiene bij deelnemers en belangstellenden van haar opleidingen voor een opmerkelijke verschuiving in hun bewustzijn, met verrassende resultaten en langdurige effecten.

Internationale Expertise

In 1989 gaf Christiene haar carrière in communicatie een rigoureuze wending, door de wereld van Change Communication en Social Intelligence binnen te gaan. Zij heeft op dat gebied diverse opleidingen en een variëteit aan workshops gevolgd in binnen- en buitenland. Zo bezocht zij programma’s bij Founders, Co-founders, Meta Master Trainers, Trainers en hooggekwalificeerde inspirators en heeft voor haar studies significante tijd doorgebracht in ondermeer Verenigde Staten, Engeland en Schotland.

Daarnaast (en naast haar toenmalige succesvolle sales-marketingbedrijf), startte zij in 1993 met het inmiddels zeer gerespecteerde Alter Vision. Sindsdien werkt zij hier continue aan de optimalisatie van haar expertise als internationaal Change Performer, voor persoonlijke en zakelijke aangelegenheden.

 • Christiene certificeerde door de jaren heen als therapeute en professioneel trainer in verschillende disciplines.
 • verrichtte diverse onderzoeken bij het publiek in haar eigen instituut,
 • ontwikkelde geavanceerde methodieken als instrumenten voor coaching en gespreksvoering (en doet dat nog steeds).
 • stelt opleidingsprogramma's en workshops samen ten behoeve van de uitwisseling van haar expertise met belangstellenden.Flexibiliteit in werken

Omdat haar belangstelling uitgaat naar de meest uiteenlopende studie onderwerpen, weet zij een wetenschappelijke benadering  zorgvuldig te combineren met haar ervaring.
Daardoor weet Christiene met grote flexibiliteit deelnemers in groepen te begeleiden op het niveau waar elk individu dat voor zichzelf nodig heeft en in coaching snel resultaat te bereiken.

Vanuit haar reislustigheid en antropologische nieuwsgierigheid , ondernam ze voor haar hobby tot nu toe regelmatig reizen naar diverse landen en verschillende continenten, wat haar een breder perspectief heeft gegeven in haar eigen leven en binnen haar vakgebied.


  Reserveer ook een programma bij Christiene     
    Veelzijdig trainster    Gewiekste coach    Gedegen therapeute
Wat deelnemers vinden van de presentatie van Christiene

subliem verfrissend vol energie geniaal doortastend voorbeeld voor iedereen inspirerend Ik geef haar een 10! integer Superb! Chapeau! creatief met veel humor bevlogen warme persoonlijkheid enthousiast dynamisch transformerend confronterend schitterend en enorm verrassend een aanrader respectvol betrokken helende energie uitdagend


Veelzijdige Ervaring
Christiene heeft een lange en gedegen carrière in het vakgebied van training, coaching en Change Communication en beheerst haar kennis en vaardigheden even soepel als een trapézewerker in de top van het circus.
Patroonherkenning, Change Communication, Semantiek, Linguïstiek, Emotional- and Social Intelligence, Psychologie en Transformatie Systematiek zijn enkele van haar kwaliteiten, die zij heeft vervat in een bijzondere, eclectische werkvorm, te weten Human Identity Styling®.
Studeren vindt zij beslist geen straf en haar belangstelling gaat uit naar de meest uiteenlopende studie onderwerpen, zoals academische, technische, natuurkundige, filosofische en spiritueel  levensbeschouwelijke onderwerpen.
Bovendien heeft zij vanuit haar reislust en antropologische nieuwsgierigheid, voor haar hobby regelmatig reizen ondernomen naar diverse landen en verschillende continenten, wat haar een breder perspectief heeft gegeven in haar eigen leven en binnen haar vakgebied.

Sinds 1993 is Christiene actief en succesvol als Change Performer vanuit haar continu toenemend specialisme in Human Identity Styling®. Dit doet zij voornamelijk in de vorm van training- en coachingsessies, opleidingen, workshops en seminars, ter support en stimulans van gewenste ontwikkeling van mensen die voor particuliere- en zakelijke doeleinden haar expertise inschakelen.
Inmiddels heeft Christiene met een grote verscheidenheid aan mensen en hun processen gewerkt. Haar ervaring reikt belangrijk verder, dan de meer algemene conventionele training en coaching die u mogelijk gewend bent.      


Change Performer
Change Performance© betekent 'presentatie of manier van optreden die directe verandering teweeg brengt'.
Christiene boekt hiermee opmerkelijk snel resultaten en heeft een unieke reputatie opgebouwd met haar onnavolgbare, indringende, dynamische stijl van werken.

 • Daarmee ondersteunt ze ondernemers, directieleden, senior managers en executive leidinggevenden met reflectie sessies en inzichtgesprekken.
 • Coacht en traint medewerkers, accountmanagers, teamleiders en MT-leden van middenkader en lager management, in o.a. onderlinge afstemming, versterken en vergroten van kwaliteiten spectrum, preventief ziekteverzuim, effectief aanpakken van probleem communicatie en stimuleren van contextuele, doelgerichte aanpak en presentatie.
 • Werkt als opleider van professional coaches en aanverwante beroepen en als trainer c.q. inspirator van docenten, trainers, therapeuten, maatschappelijk werkers en anderen werkzaam in de zorgsector en humane dienstverlening.
 • Behalve de bedrijfsmatige en zakelijk professionele coaching, verzorgt ze ook Individuele sessies voor persoonlijke uitlijning en -ontwikkeling, ten behoeve van privé aangelegenheden en persoonijke kwesties.

     Wat Christiene voor u kan doen?
     Technische Ontwikkelingen
In de afgelopen drie decennia heeft Christiene zich solide bewezen als ondernemer met haar salesmarketingbureau en met Alter Vision, Instituut voor Human Identity Styling®.
Door de jaren heen heeft Christiene -vanuit haar interesse en verdere ontwikkeling van haar werk als Change Performer©- haar onderzoek en studies significant uitgebreid.
In haar vakgebied als Change Performer©, heeft zij een variëteit aan technieken en methoden ontwikkeld, als instrumenten voor haar eigen werkzaamheden.
                                                                                                            
Zo ontwikkelde zij bijvoorbeeld:
 • vraag-, interview- en gesprekstechnieken    
 • high-impact interventie- en verandertechnieken
 • specifieke methodieken die zij workshops en trainingsessies overdraagt

Belangrijker nog is het feit, dat haar werk in de dagelijkse praktijk het haar mogelijk maakte om te komen tot belangwekkende ontwikkelingen van twee significante systematieken die mensen kunnen benutten voor communicatie, zelfontplooiing, self-management en algehele persoonlijke ontwikkeling.
Deze systematieken zijn tegelijkertijd ondersteunend voor beroepen en change management activiteiten ten behoeve van people-management processen, in instellingen, bedrijven en organisaties.

Human Identty Styling© is door Christiene gedurende haar praktische werkzaamheden als coach ontwikkeld, op basis van een bepaalde identiteitstructuur en gedragspatronen die zij in mensen ontdekte.  De nadruk bij haar methodiek ligt op de samenstelling van zes primaire dimensies in een specifieke Identiteitsstructuur en de dynamiek van een aantal door haar gedefinieerde invloedsferen in de menselijke geest.

Vanuit haar  Human Identity Styling expertise, ontwikkelde Christiene tevens de veelzijdige SuDo Patterning® systematiek  als belangrijk instrument voor persoonlijke ontwikkeling en inzicht, met daaraan gekoppeld een aantal opleidingsniveaus waarover deelnemers uiterst enthousiast zijn.


Christiene's
Presentatiestijl
Change Performance©

Christiene's
Expertise
Human Identity Styling®?


Christiene's
Systematiek
SuDo Patterning®?

Wat men over Christiene vertelt
Start de video
Bekijk spontane reacties van deelnemers over hun ervaring met .Change Performer Christiene

 Lees meer over
SuDo Patterning
 Human Identity Styling
 Change Performance  
 (Klik op een symbooltje om meer te lezen)
Alter Vision
Is in 1993 gestart met coaching en training en heeft sindsdien die dienstverlening continu geoptimaliseerd. U kunt dus rekenen op lange en deskundige ervaring waarmee u wordt begeleid.
Bij Alter Vision worden goepen en individuen gestimuleerd op directe, onconventionele en toch zeer respectvolle wijze zodat men doelstellingen en wensen weet waar te maken.  
Belangrijke informatie
Algemene voorwaarden
Privacy verklaring
Feedback of klacht
Inschrijven doe je zo

Contact
 +31 - (0)10 - 247 06 86
sudopa@altervision.nl
      info@altervision.nl
Administratie & organisatie:
      Lange Haven 57-S Schiedam
    
      

Internationaal gecertificeerd
* Alter Vision als opleidingsinstituut.
* Christiene M. de Vries als opleider, therapeute en coach., in verschillende disciplines.
Alter Vision kiest bewust niet voor de NVNLP en is aangesloten bij:

© Copyright 2018  Alter Vision® - All rights reserved.
© Copyright  2023 - Alter Vision®. All rights reserved. It is prohibited by law to copy or in any other form or manner use text, images, photo's, or other material of this site..
© 2018 - Alter Vision®. All rights reserved. It is prohibited by law to copy or in any way use text, images, or material of this site..
© 2018 Alter Vision®. All rights reserved. It is prohibited by law to copy or use sitematerial.
Terug naar de inhoud