Wat is Human Identity Styling - Thuis bij Alter Vision

Ga naar de inhoud
Wat is Human Identity Styling®?
Human Identity Styling® volgt een bepaald principe. Het hangt samen met de bijzondere en eclectische werkvorm die binnen Alter Vision wordt gehanteerd. Daarmee worden uitzonderlijke resultaten en langdurige effecten bereikt in alle programma's.


Human Identity Styling® betreft de bouwstenen en schakelingen van de fundamentele, volwaardige personalieit binnen mensen. Deze IdentiteitStructuur vormt de basisstructuur van Human Identity Stying®. Aan de hand van haar studie van de ervaringen van mensen gedurende enkele decennia coachen en trainen, heeft Christiene een IdentiteitStructuur vastgesteld, die een zestal operationele Identiteitsdimensies erkent. Die dimensies zijn onderverdeeld in drie schikkingsordes. Zij vormen tesamen uw gehele personaliteit en elk van deze dimensies heeft zijn eigen invloed in de ontwikkeling van wie u bent (en wilt zijn). Personaliteit omvat veel meer dan aleen maar de aanduidig van een land van afkomst. Het is een complete zijns-toestand binnen mensen. De onderlinge schakeling van de dimensies, resoneren in uw karakter, uw persoonlijkheid en met name de rivaliteischakelingen veroorzaken meestal de verwarringen en soms heftige reacties in allerlei situaties.
De impact van de inzichten is groot en het geeft mensen heel veel duidelijkheid over zichzelf en over hun connectie met anderen en de wereld om zich heen.

Waar voorziet Human Idetity Styling in?
Human Identity Styling® voorziet in een volwaardige benadering van de gehele personaliteit en het kwaliteitenspectrum van individuen (en systemen). De nadruk hierbij ligt op de samenstelling en de dynamiek van specifieke verbindingen in de dimensies. Deze elementen zijn van significante invloed op de ontwikkeling en toepasbaarheid van persoonlijke, eigenschappen, kwaliteiten en capaciteiten.
Human Identity Styling® geeft ook het antwoord op de vraag hoe het komt dat reacties van anderen veelal niet overeenkomen met wat u wilt, hoopt, dacht of verwacht. Zelfs niet met wat vaak zo voor de hand lijkt te liggen.

Hoe heeft het betrekking op uzelf?
Voor u persoonlijk bepaalt die dynamiek in de Identiteitsstructuur, iedere dag opnieuw uw presentatie van uzelf. En het bepaalt uw wisselende gevoelsleven ten aanzien van wie u bent en de omgang met uw omgeving. Bijvoorbeeld wanneer u zich onzeker of juist heel zeker voelt over wat u kunt en toepast, of de manier waarop u beslist, handelt en gedraagt.

Hoe is Human Identity Styling geformeerd?
Het fundament van Human Identity Styling® is door Change Performer Christiene M. de Vries geformeerd uit een variëteit aan studies, plus observaties en specifieke inzichten gedurende duizenden uren openhartige conversaties met mensen van meest uiteenlopende aard. Gesprekken met betrekking tot hun relatie met zichzelf en de wereld om zich heen.
Dat maakt dat de ontwikkeling van Human Identity Styling® (en SuDo Patterning®) en de praktische bouwstenen ervan, deels zijn gebaseerd op filosofische-, deels op empirische- en deels op wetenschappelijke gronden en studies.
Daardoor verschaft Human Identity Styling® u heel essentiële inzichten in de wezenlijke realiteit, vanuit de universele Identiteitstructuur die als een rode draad door elk van die verhalen en belevingen van mensen blijkt te lopen.


Hoe is de werkvorm van
Human Identity Styling?
In de eclectische werkvorm die met Human Identity Styling® samenhangt, zijn ook verscheidene andere professionele disciplines vervat.
Zo wordt voor elke opleiding, workshop en coachingafspraak een zorgvuldig op elkaar afgestemde variëteit aan kennis, methodieken en stimuleringsprocessen, doelgericht samengebracht.
Dit gebeurt aan de hand van zgn. PEP® factoren, die eveneens door Change Performer Christiene zijn samengesteld en haar persoonlijk succes van haar eigen werkstijl bepalen.


Welke plaats heeft SuDo Patterning®  hierin?

Suggestion Domain Patterning® (beter bekend als SuDo Patterning®) is een dynamische systematiek binnen Human Identity Styling®. Het is ontwikkeld als opmerkelijk  instrument, voor inzicht en beïnvloeding van universeel voorkomende invloedsferen in de menselijke geest. Op de site van Alter Vision leest u meer over SuDo Patterning® en de invloed, de opleidingen en toepassing te aanzien van zowel persoonlijke ontwikkeling, als professionalisering en zakelijke kwesties.

Bij Alter Vision weten we als geen ander uw persoonlijke Change Factor© te raken, om alles wat u leert en ontdekt, ook in alle lagen van uw Identiteitstrucutuur te integreren.
Zelfs uw leven lang en voor situaties die nu mogelijk uitzichtloos, of hopeloos voor u lijken.


Terug naar de inhoud