SuDo Patterning® bij Alter Vision - Thuis bij Alter Vision

Ga naar de inhoud
SuDo Patterning® is natuurlijk voor iedereen?

SuDo Patterning® is de naam waarmee de systematiek Suggestion Domain Patterning® meer bekend is. Wie deze systematiek leert, ontdekt alles over de toegang tot het meest significante en machtige mechaniek binnen mensen. Ongeacht wie u bent, wat u doet, of welke cursussen of opleidingen u al heeft gedaan.

SuDo Patterning® is een dynamische systematiek binnen Human Identity Styling®. Het is ontwikkeld als opmerkelijk  instrument, voor inzicht en beïnvloeding van universeel voorkomende invloedsferen in de menselijke geest. SuDo Patterning® is géén techniekje, beslist geen sektarisch gedoe en zeker geen oppervlakkige 'hype', zoals soms vluchtig wordt aangenomen. Zodra je je serieus in deze materie verdiept kom je tot verrassende ontdekkingen.
Ziet u, SuDo Patterning®  heeft de brug geslagen naar de fundamentele en pure wezenlijkheid binnen mensen. Ten opzichte van andere methodieken, maken de onderscheidende kenmerken van SuDo Patterning® het u mogelijk, om fundamentele persoonlijke eigenschappen en authentieke  talentvolle krachten, vrij te maken. Bij uzelf en bij anderen.  
Dat maakt de systematiek zo uitzonderlijk.

SuDo Patterning® is een belangrijk instrument binnen Human Identity Styling®, dat zich op een aantal vlakken belangrijk onderscheidt van de gemiddelde opleidingen en coachmethodieken.
De meest aanmerkelijke kenmerken van SuDo Patterning® zijn de duurzame effecten en de veelzijdige invloed die u met SuDo Patterning® hebt. Met name het vlot verschuiven van bewustzijn en benadering van situaties.
Dit komt omdat SuDo Patterning® het 'techniekjes denken' ontstijgt. De impact van SuDo Patterning® raakt het gehele persoonlijke potentieel, dat elk mens in zich draagt; dus niet alleen maar een gedeelte, of enkele talenten, of enkele vaardigheden. Transparantie krijgt hiermee de letterlijke betekenis.

De systematiek verschaft u nieuwe waardevolle informatie over wat u en anderen in essentie werkelijk beweegt. Het helpt u om persoonlijke drijfveren op een ander niveau te begrijpen en intenties achter gedrag, of in gesprekken te ontcijferen. Ook die in uw minder bewuste expressies verborgen liggen.
Het biedt voor elk doel bouwstenen met heldere en duidelijke aanwijzingen, hoe en waarop  met name u de aandacht kunt richten, om de kern van mensen en hun wensen en behoeften, talenten, eigenheid, problemen en mogelijkheden te vinden en aan te sturen. Ook die van uzelf, of beter gezegd …… juist die van uzelf.

Een onmiskenbaar bewezen feit is, dat u in de opleidingen SuDo Patterning® verrassend en hernieuwd kennis zult maken met uzelf, uw kwaliteiten en mogelijkheden, uw omgeving en de wijze van toepassen van kennis en technieken. Hoewel u in de opleidingen ook allerlei technieken leert, is elke ontwikkeling met SuDo Patterning® in lijn met ieders eigenheid, bezieling en intenties.
En dat alles in direct contact met uw essentie en toch met beide voeten op de grond, gegrond in het hier-en-nu en met zicht op een succesvolle, profijtelijke toekomst.

Aan de hand van SuDo Patterning® bent u in staat een volwaardige basis structureren, voor iedere situatie en elk denkbaar niveau waarop u wilt functioneren in uw eigen leven en werken met anderen. Daarmee onderhoudt u een stevige flexibele ondergrond, waarop u alle gewenste contextuele kwaliteiten in u kunt versterken en verder ontwikkelen.
Dat zorgt ervoor dat u beslist uw effectiviteit, positie en kwaliteit zult versterken .  

SuDo Patterning kent een aantal deelgebieden
In de opleidingen maakt u intensieve ontwikkeling door en daarbij verwerft u ook meer inzicht, vaardigheid en kennis in de verschillende deelgebieden van SuDo Patterning, die de invloeden van uw geest, kracht en gedrag definiëren :

  • SuDosofie - de levensbeschouwelijke ondergrond en uitgangspunten van SuDo Patterning®.

  • SuDologie -  de opbouw en leer van SuDo Patterning®, met hierbij inbegrepen de SuDotheorie begripsvorming, theorie en terminologie.

  • SuDografie- het ontwerp, structuren en composities  (met de grafische weergaven).

  • SuDodynamica -  de dynamiek van domeinen, vorming van SuDo-quanten, tracks en suggestie, resonanties, translaties, zône werking, werkingskrachten (SuDo Motive Force), gedragsmatige invloeden, groepsdynamiek en omgevingseffecten.

  • SuDofysica -  fysische en fysiologische aspecten, verschijnselen en effecten.

  • SuDomethodiek - technieken en methodieken voor pragmatisch en doelgericht werken met Suggestie Domeinen.

  • SuDolinguïstiek - specifieke aspecten van domeintaal, neuro systemic linguïstics, linguïstic wizarding en suggestie


  Lees meer over hoe SuDo Patterning® tot stand is gekomen

                     
    
             
Terug naar de inhoud